Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om människorov m.m. i Floda

2020-02-25

 Genom hovrättens dom döms fyra personer till fängelse för olika former av delaktighet vid eller i samband med händelser i Floda i februari 2019. Åtalet mot en tilltalad ogillas.

Share Öppna i ny flik

Kommun får inte överklaga beslut om ordningsvakter

2020-02-21

 Kammarrätten har meddelat dom i ett antal avgöranden där en kommun ansökt hos Polismyndigheten om att få förordna ordningsvakter avseende vissa platser, med innebörden att platserna ska fastställas som s.k. förordnandeområden enligt 3 § lagen om ordningsvakter. De ställningstaganden som Polismyndigheten meddelat med anledning av ansökningarna har dock inte varit beslut enligt lagen om ordningsvakter och har inte heller haft sådana verkningar för kommunen att de kunnat överklagas.

Share Öppna i ny flik

Rättegången angående grov misshandel på Norrby, Borås, är avslutad

2020-02-21

 Huvudförhandlingen avslutades den 11 februari 2020 efter fyra förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 25 februari 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Avgörande om målsägandebiträde i högre rätt

2020-02-21

 I avgörandet prövas betydelsen av att åklagaren förklarat sig inte föra målsägandens talan om enskilt anspråk i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen i en ogiltighets- och klandertalan mot en skiljedom

2020-02-21

 En skiljenämnd beslutade att Republiken Polen ska betala skadestånd till ett luxemburgskt bolag på grund av att Polen brutit mot ett investeringsavtal mellan bl.a. Luxemburg och Polen. Polen klandrade skiljedomen och anförde bl.a. att skiljeklausulen i investeringsavtalet stred mot unionsrätten. Svea hovrätt ogillade Polens talan. Högsta domstolen har beslutat att ställa en fråga till EU-domstolen för att klarlägga frågan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.

2020-02-21

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur värde av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen (Mål nr 3936-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4497-18).

Share Öppna i ny flik

Ett händelserikt år för Sveriges Domstolar

2020-02-21

 Antalet inkomna mål till domstolarna fortsatte under 2019 att öka och ligger nu på de högsta nivåerna någonsin. Arbetet med digitalisering av verksamheten har fortsatt och bland annat resulterat i nya e-tjänster.

Share Öppna i ny flik

Häktningar för grovt narkotikabrott

2020-02-20

 Södertörns tingsrätt har idag hållit ytterligare åtta häktningsförhandlingar gällande misstanke om hantering av narkotika i Vårberg under perioden november 2019 till februari 2020. Samtliga misstänkta har häktats då de enligt tingsrätten är på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-02-20

 Regeringen har den 20 februari 2020:

Share Öppna i ny flik

Flera ungdomar döms i uppmärksammat mål om rån

2020-02-20

 Idag har Södertörns tingsrätt dömt fyra personer för bl.a. rån till ungdomsvård. En av de tilltalade döms för tre rån medan de övriga döms för ett rån. Det tilltalade är 16 år gamla. Brottsoffren har varit något äldre.