TV4 ska betala en särskild avgift för felaktiga reklamavbrott

2020-02-25

- De fyra reklamavbrotten placerades så att de avbröt komikerns skämt. I den här typen av underhållningsprogram bör annonsavbrott ske t.ex. när en scen eller sekvens avslutas, säger rådmannen Mats Mossfeldt.

TV4 har inte motsatt sig Granskningsnämndens ansökan om särskild avgift.

Förvaltningsrätten konstaterar att TV4 har brutit mot bestämmelsen om när program får avbrytas för annonsering. Eftersom praxis gällande inplacering av annonsavbrott är klar och väletablerad samt att TV4 vid ett flertal tillfällen tidigare brutit mot bestämmelserna om annonsavbrott och sändningen av programmet gjordes i en rikstäckande tv-kanal som hade stor spridning hos allmänheten ska TV4 betala en särskild avgift om 200 000 kronor för de fyra felaktiga annonsavbrotten i programmet.