Den 55-årige man som först erkänt och sedan förnekat att han dödat sin fru i bostaden i Järfälla har frikänts av tingsrätten

2020-02-26

Brottsmisstanken grundas på att mannen strypt eller kvävt kvinnan efter det att hon drogats med alfakloralos som är ett sövande preparat som används för att bekämpa bl.a. möss. I de inledande polisförhören erkände mannen att han täppt till kvinnans näsa och mun, men återtog sedan erkännandet. Det har redovisats en omfattande medicinsk utredning i målet. Den medicinska utredningen utesluter emellertid inte annan dödsorsak än kvävning. Även utredningen i övrigt ger utrymme för andra förklaringar till dödsfallet, i huvudsak självmord med hjälp av alfakloralos. Mannens inledande erkännande har därför inte kunnat läggas till grund för en fällande dom vad gäller åtalet för mord.

Mannen döms för dataintrång, olovlig avlyssning, kränkande fotografering och misshandel till villkorlig dom.

Två ledamöter är skiljaktiga och anser att även åtalet för mord är styrkt.

Rättens ordförande rådmannen Richard Berlin säger i en kommentar: Det som inträffat är en tragedi som den omfattande utredningen inte ger någon entydig förklaring till.