Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om människorov m.m. i Floda

2020-02-25

I februari 2019 frihetsberövades två män vid ett mindre hus i Floda och hölls sedan som fångar i huset under ett och ett halvt dygn, innan de lyckades rymma. Under tiden i huset utsattes den ene mannen för en allvarlig misshandel. I samband med det tvingades han att föra över 150 000 kr från sitt eget bankkonto till en annan persons konto.

Sju personer åtalades vid tingsrätten för olika former av delaktighet i händelserna. Alla sju fälldes till ansvar vid tingsrätten. Hovrättens prövning har avsett fem av de tilltalade.

Hovrätten har konstaterat att frihetsberövandet av den ene mannen utgjorde människorov. Lik­som tingsrätten har hovrätten konstaterat att han också utsattes för grov misshandel och grovt olaga tvång. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att utredningen visar att den andre mannen utsattes för olaga frihetsberövande (inte människorov).

Hovrättens dom innefattar, på olika sätt, delvis andra slutsatser än dem som tingsrätten har angett för samtliga de fem tilltalade som hovrättens dom avser. En av de tilltalade döms av hovrätten för människorov, olaga frihetsberövande och grovt olaga tvång till den påföljd som tingsrätten hade bestämt, fängelse i fem år. Två andra tilltalade döms av hovrätten för medhjälp till människorov och medhjälp till grovt olaga tvång till fängelse i tre år och sex månader. En tilltalad döms av hovrätten för medhjälp till grovt olaga tvång till fängelse i sex månader. Den femte tilltalade ska enligt hovrättens bedömning vara fri från ansvar eftersom hans invändning – att han handlade i nöd och att hans handlande inte var oförsvarligt – inte framstår som obefogad.