Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd ej meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-08-08

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om rätt att ta del av allmän handling hos Svenska Akademien.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolens dom angående Biltema/Karlslund

2018-08-08

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat upphäva Kommunfullmäktiges i Östersunds kommun beslut den 19 juni 2017 i ärende dnr 1952/2015, att anta detaljplan för Karlslund 3:4 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en etablering av Biltema i Lillänge.

Share Öppna i ny flik

Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 dom i målet B 552-16

2018-08-06

 Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 en dom med följande innehåll:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-08-01

 Migrationsöverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Share Öppna i ny flik

Huvudmän i assistansmålet döms till fleråriga fängelsestraff för grova bidragsbrott

2018-08-01

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i den första av två rättegångar som gäller påstående om brott vad gäller personlig assistans. De två män och två kvinnor som tingsrätten ansett vara huvudmän har dömts till fängelse mellan tre år och tre år och sex månader för grova bidragsbrott. Tre personer har dömts till fängelse runt ett år för grova bidragsbrott medan ytterligare sex personer dömts til...

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-07-31

 I veckans blogginlägg skriver chefsrådmannen Erica Hemtke om utredningen där hon var särskild utredare.

Share Öppna i ny flik

Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med EU-rätten

2018-07-31

 Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den s.k. gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål rörande bl.a. påstått mord på Ålidhem

2018-07-30

 Umeå tingsrätt inleder tisdagen den 7 augusti 2018 en rättegång som rör bl.a. åtalet för mord på en person i Umeå.

Share Öppna i ny flik

Dubbelmordet i Mantorp

2018-07-25

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom på livstids fängelse mot en 24-årig man från Mullsjö för mord i två fall och bedrägeri.

Share Öppna i ny flik

En person döms för mord på Järntorget i Örebro

2018-07-24

 Tingsrätten har idag dömt en 19-åring för att uppsåtligen ha knivhuggit en man till döds på en offentlig toalett på Järn-torget i Örebro i januari i år. 19-åringen har nekat till brott