Hovrätten meddelar dom i mål om grova bedrägerier

2018-07-20

Det har huvudsakligen varit fråga om ett brottsupplägg där gärningsmannen har kontaktat målsägandena per telefon från utlandet och i de flesta fallen utgett sig för att vara läkare. Han har uppgett att målsägandena har varit i behov en ny medicin som inte varit tillgänglig i Sverige men som de skulle kunna få tillgång till genom att på olika sätt överföra betalningar eller genom att skicka sina bankkort med kod till honom.

Mannen har tidigare dömts för liknande brott och återfallet i allvarlig och likartad brottslighet har fått betydelse för fängelsestraffets längd. I likhet med tingsrätten har hovrätten förpliktat mannen att betala skadestånd med betydande belopp och förordnat om kvarstad på hans egendom.

Hovrättens dom är enhällig.

Senast ändrad: 2018-07-20