Patent- och marknadsdomstolen har meddelat dom i ett mål angående Bookings avtal med hotell i Sverige

2018-07-20

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita, som har cirka 1 400 hotell i Sverige bland sina medlemmar, har fört en talan mot Booking som tillhandahåller en tjänst som gör att konsumenter kan söka, jämföra och boka hotellrum på bolagets webbplats. Visita har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska ålägga Booking att i sina avtal med hotell i Sverige ta bort villkor som innebär att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen webbplats än på Bookings webbplats (paritetsvillkoren). Enligt Visita skulle priser på hotellrum bli lägre om paritetsvillkoren förbjuds.

Patent- och marknadsdomstolen har ansett att Visita har bevisat att paritetsvillkoren medför att konkurrensen begränsas avseende pris på hotellrum jämfört med den situation som sannolikt skulle råda om villkoren inte fanns. Vidare har domstolen ansett att paritetsvillkoren inte är nödvändiga för att Booking ska kunna tillhandahålla sin tjänst och att förutsättningarna för undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal inte är uppfyllda.

Patent- och marknadsdomstolen har därför ålagt Booking att, senast tre månader från domstolens dom, ta bort paritetsvillkoren i sina avtal med hotell i Sverige. Om Booking inte tar bort villkoren kan Bookings moderbolag och Bookings svenska dotterbolag tvingas att betala vite till staten med 30 000 000 kr respektive 5 000 000 kr.

Senast ändrad: 2018-07-20