Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med EU-rätten

2018-07-31

Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft i den svenska migrationslag­stiftningen, som under vissa förutsättningar medger att uppehållstillstånd får beviljas för studier på gymnasial nivå. Enligt bestämmelsen kan uppehållstillstånd beviljas till den som saknar skyddsskäl eller annan grund för uppehållstillstånd (16 f § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige).

I bestämmelsen återfinns bland annat ett lägre beviskrav för identitet än vad som normalt får anses gälla på migrationsrättens område. Sedan lagen trädde i kraft har frågan om det sänkta beviskravet står i överensstämmelse med såväl EU-rätten som svensk grundlag (regeringsformen) behandlats och bedömts på olika sätt mellan och inom migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå.

Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna. Med hänsyn till det oklara rättsläget har Migrationsdomstolen i Göteborg därför beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen rörande frågan om det sänkta beviskravet är förenligt med EU-rätten.

Senast ändrad: 2018-07-31