Huvudförhandling i mål rörande bl.a. påstått mord på Ålidhem

2018-07-30

Åklagaren har idag väckt åtal mot en person för mord som påstås ha skett på Ålidhem i Umeå i april 2018. Den tilltalade mannen, som har varit häktad sedan den 1 maj 2018, har även åtalats för övergrepp i rättssak och ringa narkotikabrott. I målet kommer även åtalet mot en annan man avseende medhjälp till övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling, grovt brott, att behandlas.

Huvudförhandlingen planeras pågå under åtta dagar i Umeå tingsrätts sal 6, som har 30 åhörarplatser. Vissa platser kommer att reserveras för anhöriga och för media.

Rättegången kommer att inledas den 7 augusti 2018 kl. 08.30. Eftersom att de åtalade gärningarna enligt åklagaren har sådant samband med varandra kommer rättegången inledas med en gemensam sakframställan avseende samtliga åtalspunker.

 

Tider för huvudförhandlingen:

2018-08-07 kl. 08.30-16.30

2018-08-08 kl. 08.30-16.30

2018-08-09 kl. 08.30-16.30

2018-08-13 kl. 08.30-16.30

2018-08-14 kl. 08.30-16.30

2018-08-16 kl. 08.30-16.30

 

Två ytterligare dagar kommer att bokas.

Förundersökningsprotokollet kan hämtas ut i pappersform vid tingsrätten. Sekretessprövning sker.