Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa är ogiltigt

2019-03-25

 Kammarrätten i Göteborg har kommit fram till att Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa borde ha upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Eftersom kommunen inte gjort det har kammarrätten förklarat avtalet ogiltigt

Share Öppna i ny flik

En 49-årig man har dömts till 16 år fängelse samt utvisning för att ha mördat och styckat en man i Kalix

2019-03-25

 Haparanda tingsrätt har idag meddelat dom i mål där en man stått åtalad för att i oktober 2018 ha mördat och sedan styckat en man i Kalix. Tingsrätten har dömt mannen för mord och brott mot griftefrid och bestämt straffet till fängelse i 16 år. Tingsrätten har också beslutat att utvisa mannen från Sverige och han förbjuds att återvända hit.

Share Öppna i ny flik

Daniel Wellington-klockan skyddas av upphovsrätt.

2019-03-22

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål gällande bl.a. upphovsrätten till en klocka av märket Daniel Wellington. Patent- och marknadsöverdomstolen har, med ändring av underinstansens dom, bl.a. kommit fram till att Daniel Wellington-klockan har ett upphovsrättsligt skydd och förbjudit ett annat företag att marknadsföra och sälja en liknande klocka.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

2019-03-22

 Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som hushållsarbete på grund av att kommunen ska anses ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet. (Mål nr 1502-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5586-17).

Share Öppna i ny flik

Tilltalade för förberedelse till mord släppta ut häkte

2019-03-22

 Den 18 mars hölls den sista förhandlingsdagen som avser åtal för förberedelse till mord kring den 26 juni 2018 i Göteborg (mål B 8658-18). Tingsrätten har idag beslutat att tre av de fem tilltalade inte längre ska vara häktade.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m

2019-03-22

 Fråga om innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet när uppgifter tillförts ett ärende av någon annan än den som ärendet gäller och om denna skyldighet inte har uppfyllts, vilken betydelse detta har vid en domstolsprövning. (Mål nr 3573-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4880-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2019-03-22

 Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3403-16).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2019-03-22

 Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1068-17).

Share Öppna i ny flik

Ordningsregler vid rättegång om mordbrand

2019-03-22

 Vid rättegång mellan den 26 mars 2019 och den 6 maj 2019 rörande mordbrand i Åhus och Kristianstad gäller följande ordningsregler, utöver det förbud mot fotografering i rättssalen som följer av lag.

Share Öppna i ny flik

Ny domstolsbyggnad i Hudiksvall

2019-03-22

 Idag har ett stort steg tagits mot en ny domstolsbyggnad i Hudiksvall i kvarteret Smedjan 5. Den valda tomten bedöms vara ett bra val då den skapar möjlighet för en effektiv domstolsverksamhet och dessutom är lokaliserad nära polishuset. Byggstarten är planerad till våren 2020. ?