Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa är ogiltigt

2019-03-25

Avtalet slöts mellan Malmö kommun och ett fastighetsbolag i augusti 2017. Enligt avtalet ska kommunen hyra bostäder av bolaget för att i sin tur hyra ut bostäderna till hemlösa. När avtalet slöts var bostäderna inte uppförda. Kommunen upphandlade inte avtalet enligt bestämmelserna i LOU eftersom avtalet enligt kommunen avsåg hyra av bostäder som inte behöver upphandlas.

- Kammarrätten bedömer att det huvudsakliga syftet med avtalet är att uppföra ett byggnadsverk, säger rättens ordförande Åsa Ståhl. Kommunen har också utövat ett bestämmande inflytande över projekteringen av byggnationen. Avtalet är därmed ett offentligt byggentreprenadkontrakt. Ett sådant kontrakt ska upphandlas enligt LOU. Eftersom kommunen inte gjort en sådan upphandling har avtalet ingåtts i strid med LOU. Avtalet förklaras därför ogiltigt.

Kammarrätten är enig i sin bedömning.

 

 

Senast ändrad: 2019-03-25