Daniel Wellington-klockan skyddas av upphovsrätt.

2019-03-22

Daniel Wellington AB hade stämt en konkurrerande klocktillverkare som i sina butiker och via sin hemsida sålt och marknadsfört en liknande klocka under namnet William Gregor. Patent- och marknadsöverdomstolen har i dagens avgörande tillämpat de kriterier som utvecklats i EU-rätten i fråga om vad som är ett verk. Domstolen har ansett att Daniel Wellington-klockan som helhet är originell i den meningen att den varit upphovsmannens egen intellektuella skapelse, eftersom upphovsmannen gjort egna fria och kreativa val. Det andra företaget åläggs nu vid vite att sluta marknadsföra och sälja William Gregor-klockan samt att förstöra sina kvarvarande exemplar. Patent- och marknadsöverdomstolen har också fastställt att Daniel Wellington AB har rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av upphovsrätten. Dessutom har det fastställts att bolaget har rätt till ersättning till följd av skada på Daniel Wellington-klockans anseende.

Patent- och marknadsöverdomstolen har bestämt, i enlighet med huvudregeln, att domen inte får överklagas till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2019-03-22