Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En 30-årig man döms för mord

2019-02-13

 Åklagaren har väckt åtal mot en 30-årig man. Enligt åtalet har mannen i april 2018 i Åhus berövat en kvinna livet. Tingsrätten har i dag dömt mannen för mord till fängelse i 15 år och 10 månader.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-02-13

 Fråga om bestämmelsen i 6 kap. 8 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) innebär att ett gynnande beslut om bistånd i form av placering under viss tid i familjehem får återkallas med stöd av 37 § första stycket och andra stycket 1 förvaltningslagen (2017:900). (Mål nr 3506-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr3593-18).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten håller pressträff i samband med att dom i Teliamålen meddelas

2019-02-13

 Som tidigare meddelats kommer dom i de s.k. Teliamålen att ges den 15 februari 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Vad händer efter notarietiden?

2019-02-12

 Lite då och då kommer Domarbloggen att besöka våra tidigare notarier. Först ut är Christopher Faroghi som numera finns på EU-kommissionen.

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord

2019-02-12

 Södertörns tingsrätt har häktat fyra personer så som skäligen misstänkta för mord den 8 februari 2019 på Klövervägen i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-02-12

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i tingsrättens mål B 3516-18 gällande åtalen avseende morden i Vivalla

2019-02-12

 Huvudförhandling i tingsrättens mål B 3516-18 gällande åtalen avseende morden i Vivalla inleds onsdagen den 13 februari 2019, kl. 09.00. Förhandlingen är planerad till 18 förhandlingsdagar och väntas avslutas den 11 april 2019.

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

2019-02-12

 

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

2019-02-11

 Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska bestämmas (mål nr 5544-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2500-17).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om hot mot ministrar m.m.

2019-02-11

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett fall där en man skickat en brevbomb till personer utomlands och ett tjugotal hotbrev med pulver till bl.a. svenska politiker. Mannen döms för försök till mord för brevbomben och för grova olaga hot mot politikerna. Straffet har bestämts till fängelse åtta år.