Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-02-12

Rätt att ta del av allmän handling.