Häktning för mord

2019-02-12

Skälig misstanke är den svagare misstankegraden. Nya förhandlingar i häktningsfrågan ska hållas den 18 februari 2019. Om misstankegraden då inte stärkts och når upp till sannolika skäl ska häktningsbesluten hävas.

Senast ändrad: 2019-02-12