Tingsrätten håller pressträff i samband med att dom i Teliamålen meddelas

2019-02-13

Tingsrätten kommer hålla en pressträff i samband med att dom i målen meddelas. Pressträffen kommer att hållas kl. 11.15 i sal 8 i Rådhuset (Scheelegatan 7). Utskrivna exemplar av domen kommer att finnas till hands i sal 8. 

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav. 

I samband med att domen meddelas kommer domstolen även att publicera ett pressmeddelande. 

Kopior av domen kan beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se.

Senast ändrad: 2019-02-13