Dom i mål angående mord

2019-02-13

Mordet har skett i bostaden och i närvaro av barnen. Mannen har dödat sin hustru genom att ha utdelat ett flertal hugg/stick med kniv mot hennes överkropp, hals och ansikte. Ett av huggen, som gått igenom bröstväggen och in i bröstkorgen, har orsakat skador på hjärtat och har varit det hugg som har orsakat hennes död. Mannen har efter det dödande hugget fortsatt att skära henne i ansiktet och har också trampat henne i ansiktet. Hustrun har då alltjämt varit i livet. De två äldre barnen har försökt hindra sin pappa och då har han ofredat dem genom att knuffa undan dem.

 

Mannen har hävdat att han handlat i ett psykosliknande tillstånd orsakat av en hypoglykemiattack som en följd av hans diabetes-sjukdom och att han därför inte haft uppsåt till sitt handlande. Tingsrätten anser att åklagaren har motbevisat detta och har bedömt att mannen haft uppsåt att döda sin hustru. En rättspsykiatrisk undersökning har visat att mannen inte heller har lidit av någon allvarlig psykisk störning vare sig vid gärningen eller vid undersökningstillfället.      

 

Tingsrätten har bedömt att det har funnits flera försvårande omständigheter kring mordet. En sådan omständighet är att våldet har varit ett rått våld och där händelseförloppet har varit tämligen utdraget. Enligt tingsrätten måste hustrun ha känt dödsångest. Hon har också enligt tingsrättens bedömning haft svårt att värja sig för våldet. Händelsen har skett i hemmet sent på kvällen och med barnen närvarande. Mannen har plötsligt och utan förvarning angripit hustrun med en kniv i köket. När hon sedan försökt ta sig från lägenheten har hon fallit till golvet och har då varit skyddslös mot det fortsatta våldet. Att mordet skett i barnens närvaro är också en försvårande omständighet som särskilt ska beaktas vid straffmätningen. Sammantaget är omständigheterna mycket försvårande och mordet har därför ett straffvärde motsvarande fängelse 18 år.

 

Åklagaren har också hävdat att mordet har varit överlagt och att mannen haft ett hedersmotiv till mordet. Tingsrätten har inte funnit styrkt att så har varit fallet. I den delen har två av nämndemännen varit skiljaktiga och har ansett att mannen har haft ett hedersmotiv. En av nämndemännen har också ansett att mordet har varit överlagt. De nämndemän som har varit skiljaktiga har emellertid delat majoritetens uppfattning att straffvärdet, trots dessa ytterligare försvårande omständigheter, ska motsvara fängelse 18 år. 

Övriga gärningar har inte påverkat bedömningen av straffets längd. Mannen har dömts till 18 års fängelse.

Senast ändrad: 2019-02-13