Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom: Nacka kommuns skolplaceringsmodell strider mot lag

2018-02-15

 Kammarrätten i Stockholm anser i två mål om skolplacering i Nacka kommun att den av kommunen tillämpade skolplaceringsmodellen bl.a. öppnar för taktiska skolval. Eftersom modellen kan leda till att skolplaceringar sker i strid med skollagen upphäver kammarrätten de i målen aktuella besluten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-15

 Rättsprövning avseende statlig tillsyn över ett kommunalt beslut om bygglov.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-02-15

 Regeringen har 2018-02-15

Share Öppna i ny flik

Mord

2018-02-15

 Halmstads tingsrätt dömer två män för mord m.m. till fängelse 17 år respektive 8,5 år

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2018-02-15

 Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936--3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462--4464-16 och 5559-16).

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-02-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om vid vilken tidpunkt livränteunderlag ska fastställas.

Share Öppna i ny flik

Beslut om lokalt aktivitetsstöd rör civil rättighet enligt Europakonventionen och kan prövas av allmän förvaltningsdomstol

2018-02-14

 Kammarrätten i Stockholm anser i domen att statligt lokalt aktivitetsstöd utgör en civil rättighet och att det därför finns en rätt till domstolsprövning av Sveriges Riksidrottsförbunds beslut angående stödet. Behörig domstol att pröva ett överklagande av Riksidrottsförbundets beslut anses vara allmän förvaltningsdomstol.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätt söker en eller flera ordningsvakter

2018-02-14

 Vid Eskilstuna tingsrätt finns en fast säkerhetskontroll i entrén och kontrollen bemannas med ordningsvakter. Ordningsvakterna är en viktig del i bemötandet av dem som kommer till domstolen. Vi söker nu en eller flera ordningsvakter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2018-02-14

 Fråga om en EU-medborgare som saknar uppehållsrätt och genomgår rättspsykiatrisk vård har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för annat än akuta nödsituationer (Mål nr 4464-17 och 6418-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4553-16 och 4554-16).

Share Öppna i ny flik

Skälig tid för uppsägning av ett långvarigt återförsäljaravtal har ansetts vara sex månader

2018-02-14

 En återförsäljare sades av en leverantör upp efter 22 år som försäljare av Massey Ferguson-traktorer i ett län. Parterna hade inte avtalat om vare sig uppsägningstid eller avgångsvederlag. Fråga uppkom om den av leverantören tillämpade uppsägningstiden om sex månader skulle gälla och om avgångsvederlag skulle utgå till återförsäljaren.