Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2018-02-14

 Fråga om en EU-medborgare som saknar uppehållsrätt och genomgår rättspsykiatrisk vård har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för annat än akuta nödsituationer (Mål nr 4464-17 och 6418-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4553-16 och 4554-16).

Share Öppna i ny flik

Skälig tid för uppsägning av ett långvarigt återförsäljaravtal har ansetts vara sex månader

2018-02-14

 En återförsäljare sades av en leverantör upp efter 22 år som försäljare av Massey Ferguson-traktorer i ett län. Parterna hade inte avtalat om vare sig uppsägningstid eller avgångsvederlag. Fråga uppkom om den av leverantören tillämpade uppsägningstiden om sex månader skulle gälla och om avgångsvederlag skulle utgå till återförsäljaren.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-02-14

 Förhandsbesked om mervärdesskatt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående åtal för mord meddelas den 15 februari kl 14:00

2018-02-13

 På torsdag den 15 februari kl 14:00 meddelar Hudiksvalls tingsrätt dom i mål nr B 1071-17 angående åtal för mord m.m.

Share Öppna i ny flik

Dom: Skola med islamsk inriktning godkänns som huvudman

2018-02-13

 Kammarrätten i Stockholm avslår Borås Stads överklagande om att en islamsk skola ska få etableras i kommunen. Skolinspektionen har bifallit ansökan om huvudmannaskap för skolan och förvaltningsrätten har inte ändrat beslutet. Eftersom skolan riktar sig till elever med samma trosuppfattning och enligt stadgarna ska ta särskild hänsyn till det arabiska språket, anser kammarrätten att en etablerin...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål angående ”bildragningar”

2018-02-12

 Åtal för flera fall av grov misshandel har väckts vid Malmö tingsrätt mot fyra 19-åriga män. Huvudförhandlingen beräknas pågå under tre dagar med början tisdag den 13 februari 2018.

Share Öppna i ny flik

Arkivet på Svea hovrätt håller stängt för besök torsdag den 15 februari

2018-02-12

 Arkivet håller stängt för besök torsdag den 15 februari, hela dagen, på grund av verksamhetsplanering.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer pappan i babyfallet i Kristianstad för synnerligen grov misshandel till fängelse fyra år

2018-02-12

 Hovrätten ogillar åtalet mot mamman för misshandel och ogillar åtalen mot båda för vållande till annans död

Share Öppna i ny flik

Fyra personer häktade för försök till mord

2018-02-09

 Södertörns tingsrätt har idag häktat fyra personer, varav en läkare, på sannolika skäl misstänkta för försök till mord den 6 februari 2018 på en vårdcentral i Skärholmen.

Share Öppna i ny flik

Häktning för försök till mord

2018-02-09

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en läkare för försök till mord den 6 februari 2018 på en vårdcentral i Skärholmen. Åtal ska vara väckt senast den 22 februari 2018.