Beslut om lokalt aktivitetsstöd rör civil rättighet enligt Europakonventionen och kan prövas av allmän förvaltningsdomstol

2018-02-14

 

Kammarrätten har meddelat dom i ett mål gällande rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Kammarrätten anser i domen att statligt lokalt aktivitetsstöd utgör en civil rättighet och att det därför finns en rätt till domstolsprövning av Riksidrottsförbundets beslut angående stödet. Kammarrätten anser vidare att ett överklagande av Riksidrottsförbundets beslut kan prövas av allmän förvaltningsdomstol.

 

 

Bifogade filer: Dom i mål nr 5462-17 Senast ändrad: 2018-02-14