Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Datum satt för det uppmärksammade Daniel Kindberg målet

2019-03-21

 Den 24 april 2019 kl. 09.00 inleds rättegången mot tre personer som bl.a. är åtalade för grov trolöshet mot huvudman/medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. I målet förs även talan om skadestånd, förverkande av utbyte av brott, företagsbot och näringsförbud.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

2019-03-21

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är hur en köpares betalning för utfört hushållsarbete ska fördelas mellan kostnader som kan ligga till grund för skattereduktion och övriga kostnader när arbetskostnaden uppskattas till ett skäligt belopp (Mål nr 586-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6070-17).

Share Öppna i ny flik

En bank har ansetts ha bättre rätt till två husbilar som banken sålt med återtagandeförbehåll

2019-03-21

 Högsta domstolen har avgjort en tvist rörande giltigheten av ett återtagandeförbehåll som en bank hade ställt upp i samband med försäljning av två husbilar. Huvudfrågan var om banken hade lämnat ett uttryckligt eller underförstått medgivande till köparen att förfoga över bilarna, t.ex. genom vidareförsäljning, och om förbehållet därför sakrättsligt inte längre skulle gälla.

Share Öppna i ny flik

Sanktionsavgift för överträdelse av arbetsmiljöföreskrifter

2019-03-21

 En arbetsgivare har ett mycket långtgående ansvar för arbetsmiljön. En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck och den arbetsgivare som i strid med detta krav låter en arbetstagare köra truck ska betala en sanktionsavgift.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-03-21

 Regeringen har den 21 mars:

Share Öppna i ny flik

En man har dömts till 18 års fängelse för mordet av sin hustru

2019-03-21

 I slutet av juli i fjol påträffades en kvinna svårt misshandlad till döds i en lägenhet i Göteborg. Hennes make greps på platsen. Tingsrätten har dömt mannen för mord och har bestämt straffet till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-03-20

 Fråga om obegränsad skattskyldighet i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit när en fysisk person varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka.

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Huskvarnamålet

2019-03-20

 Dom i det s.k. Huskvarnamålet kommer att meddelas fredagen den 5 april 2019 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om varning enligt skollagen

2019-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. Är det fråga om en enstaka händelse krävs att det klandervärda agerandet är av allvarligt slag.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer två män för mord till fängelse på livstid

2019-03-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordet på HA-gården i Karlstad den 28 november 2017. Hovrätten dömer de båda männen för mord till fängelse på livstid.