Hovrätten dömer två män för mord till fängelse på livstid

2019-03-20

Värmlands tingsrätt frikände männen. Åklagaren, målsägandena och dödsboet överklagade domen. Parterna åberopade ny bevisning, bl.a. om DNA på en kofot. Hovrätten häktade männen efter huvudförhandlingen. 

Hovrätten har i dag dömt männen för mord till fängelse på livstid. Hovrätten anser att den bevisning som åklagaren har lagt fram gör att det är styrkt att männen har dödat målsäganden.

Hovrätten konstaterar att männen har befunnit sig på HA-gården i anslutning till mordet, att en av dem dagen innan mordet köpt buntband som använts vid mordet, 18 stycken, och samma dag som mordet ägde rum skaffat en bil för att transportera bort kroppen. Det har dessutom funnits en mycket stor mängd DNA från den andre mannen på en kofot som hittades nära den döde mannen.     

Hovrätten anser att omständigheterna vid mordet är synnerligen försvårande och att straffet därför ska bli fängelse på livstid. De två männen är fortfarande häktade.

Senast ändrad: 2019-03-20