Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsanpassningsbidrag

2019-12-06

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om möjligheten att dela sovrum med en sambo ska beaktas vid bedömningen av om en anpassningsåtgärd är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning (mål nr 2089-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5574-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m.

2019-12-06

 Vid uttag av arbetsgivaravgifter har inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad ansökan om överprövning av offentlig upphandling

2019-12-06

 I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.

Share Öppna i ny flik

Jönköpings tingsrätt har beslutat att de tilltalade i målet rörande den så kallade Harryskjutningen ska försättas på fri fot

2019-12-06

 Efter det att huvudförhandlingen rörande den så kallade Harryskjutningen avslutats, har tingsrätten funnit att de tre tilltalade som suttit häktade för försök till mord inte längre ska vara häktade.

Share Öppna i ny flik

Beslut om häktning för mord i Tollarp

2019-12-06

 Kristianstads tingsrätt har häktat en 20-årig man för mord i Tollarp.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om ansökan om förnamn

2019-12-05

 Namnen Ford, Prins och J har godkänts som förnamn.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-12-05

 Regeringen har den 5 december 2019 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål om mord i Tollarp

2019-12-05

 Åklagaren har begärt en man häktad för mord i Tollarp. Kristianstads tingsrätt håller häktningsförhandling fredagen den 6 december 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Prins, Ford och J godkända som förnamn

2019-12-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag beslutat i tre olika domar att tre pojkar får heta ”Prins”, ”Ford” respektive ”J”. Domstolen anser - till skillnad från Skatteverket – inte att namnen är olämpliga som förnamn.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål B 6140-18 rörande värdegränsen vid butikstillgrepp kommer att meddelas 2019-12-10

2019-12-05