Långa fängelsestraff för livsfarligt våld inom familj

2019-12-05

Paret har varit gifta i ca 38 år. I mars 2019 meddelade mannen att han ville skiljas och flyttade ut från den gemen­samma villan. I maj 2019 återvände han till villan vid två tillfällen och blev vid första tillfället sjuk och vid andra tillfället mycket allvarligt misshandlad och fick livshotande skallfrakturer. Det var tveksamt om han skulle överleva. Efter händelsen var han nedsövd i sex veckor och har fått bestående men efter misshandeln, bl.a. förlorat synen på ett öga.

Åklagaren har åtalat mannens fru och son för att de försökt döda honom. Anklagelsen mot kvinnan är, dels att hon den 1 maj 2019 har försökt förgifta honom, dels att hon den 7 maj 2019 försökt döda honom genom att slå honom med basebollträ och stekpannor. Anklagelsen mot sonen är att han försökt döda pappan med dessa tillhyggen, tillsammans med modern.

Tingsrätten dömer nu kvinnan för försök till mord till fängelse i tio år och sonen för synnerligen grov misshandel till fängelse i fem år. Tings­rätten anser inte att det är bevisat att kvinnan försökt förgifta maken. Slutsatsen är dock att hon försökt döda honom med upprepade slag mot hans huvud med en gjutjärnsstekpanna, när mannen var utslagen efter att ha kraftigt misshandlats av sonen. Sonen döms för att ha slagit pappan i huvudet, fem slag, med basebollträ och stekpanna. Det är inte utrett att kvinnan och sonen agerat tillsammans och i samförstånd. Tings­rätten anser inte heller att det är klarlagt att sonen hade för avsikt att döda pappan.

Kvinnan och sonen ska också betala skadestånd till mannen.