Dom i mål B 6140-18 rörande värdegränsen vid butikstillgrepp kommer att meddelas 2019-12-10

2019-12-05