Beslut i häktningsfråga gällande mordförsök i Rågsved

2019-12-03

Skälet till tingsrättens beslut är att rätten inte funnit att den bevisning som åklagaren lagt fram varit tillräcklig för att personerna ska anses misstänkta för inblandning i brottet.

Tingsrättens beslut kan överklagas till Svea hovrätt.