Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2019-12-05

Fråga om förvaltaren av en fond ska, vid tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna, anses vara den faktiska mottagaren av ränteinkomster hänförliga till fonden (Mål nr 2095--2097-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 273-18, 274-18 och 280-18.