Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-08

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att det begärda fotografiet omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.

Share Öppna i ny flik

Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig på grund av fel i lägenhetsförteckningen

2019-03-08

 Högsta domstolen har i dag meddelat en dom som innebär att en bostadsrättsförening är skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har orsakats av felak-tigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2019-03-08

 Offentlig upphandling; fråga om bestämmelsen om onormalt lågt pris är tillämplig på sådana prisuppgifter som ingår i utvärderingen av anbud i en offentlig upphandling men inte ska utgöra avtalsinnehåll (Mål nr 5355-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3308-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-03-08

 De frågor i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är 1. om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom som innebär att ett avtal har fått bestå på grund av tvingade hänsyn till ett allmänintresse, av den anledningen att det i domslutet har angetts att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda (jfr HFD 2017 ref. 45), 2. hur, vid...

Share Öppna i ny flik

Beslut i målet om det s.k. HA-mordet i Karlstad

2019-03-08

 Värmlands tingsrätt ogillade åtal mot två män för mord den 28 november 2017.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-03-08

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Nynäshamns kommun.

Share Öppna i ny flik

Ångermanlands tingsrätt har idag dömt huvudmannen i Operation Triss.

2019-03-08

 Ångermanlands tingsrätt har idag dömt huvudmannen i Operation Triss som bl.a. stått åtalad för flera narkotikabrott, misshandel och grovt penningtvättsbrott. Påföljden blev fängelse.

Share Öppna i ny flik

En person får sju års fängelse för förbere-delse till terroristbrott medan två frikänns

2019-03-08

 Solna tingsrätt har idag dömt en man till sju års fängelse för förberedelse till terroristbrott. Två andra män frikänns för detta brott. Fyra av de totalt sex åtalade döms för att ha finansierat IS:s verksamhet. Straffet för detta blir fängelse.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Fentanylmålet

2019-03-08

 Den 11 mars startar i hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. åtta fall av vållande till annans död, det s.k. Fentanylmålet. Förhandlingen, som kommer att hållas i Svea hovrätt, beräknas pågå till och med den 22 mars.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-08

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att den begärda uppgiften omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.