Huvudförhandling i det s.k. Fentanylmålet

2019-03-08

Den 31 maj 2018 dömde Södertörns tingsrätt två män för att av oaktsamhet ha vållat åtta personers död sedan de via en hemsida sålt s.k. fentanylanaloger, trots att de insåg risken för att köpare skulle dö av att använda substansen. Männen, som dömdes till fängelse i fem och ett halvt respektive fyra år, har också ålagts skadeståndsskyldighet gentemot anhöriga till de avlidna personerna.

Tingsrättens dom har överklagats, dels av männen som vill bli frikända och befriade från att betala skadestånd, dels av åklagaren som anser att fängelsestraffen bör skärpas.

Huvudförhandlingen i hovrätten påbörjas den 11 mars 2019 kl. 9.30 och är planerad att avslutas den 22 mars 2019. Enligt huvudförhandlingsplanen kommer parterna att hålla sakframställningar den 11 och 12 mars. Den 22 mars ska parterna hålla slutanföranden. Dessa förhandlingsdagar är öppna för allmänheten. Dagarna däremellan kommer endast rätten att närvara för att ta del av den muntliga bevisningen.

I samband med att huvudförhandlingen avslutas kommer hovrätten att ge besked om tidpunkt för domens meddelande.

Förhandlingen kommer att hållas i Svea hovrätts lokaler, Schering Rosenhanes palats, sal 11, Riddarholmen i Stockholm. Förhandlingssalen har ett begränsat antal åhörarplatser.

?

Senast ändrad: 2019-03-08