Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-08

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att det begärda fotografiet omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.

Bifogade filer: Mål nr 6833-18 Senast ändrad: 2019-03-08