Dom i mål om rättsprövning

2019-03-08

Ägare till fastigheter i Nynäshamns kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 390-18 Senast ändrad: 2019-03-08