Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Internationellt arbete som domare - nytt blogginlägg

2019-02-19

 Visste du att Sveriges domstolar också har ett internationellt arbete och att en del domare även tjänstgör utomlands?

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-02-19

 Ersättning för framtida inkomstförlust på grund av personskada, som utgår med flera engångsbelopp under olika år, är skattefri till högst 15 prisbasbelopp.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen utvisar en man för brott riktade mot synagogan i Göteborg

2019-02-19

 Hovrätten för Västra Sverige dömde i september 2018 en man till två års fängelse för brott riktade mot synagogan i Göteborg. Hovrätten beslutade dock att mannen inte skulle utvisas till Palestina (Gaza), eftersom domstolen ansåg att det fanns en risk för att hans grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisades dit. Högsta domstolen gör nu en annan bedömning och...

Share Öppna i ny flik

Tre prejudikat om verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott

2019-02-19

 När det uppkommer en fråga om utvisning på grund av brott ska domstolen när den dömer i brottmålet ta hänsyn till om det kan finnas hinder mot att verkställa utvisningen, när straffet är avtjänat. Högsta domstolen har i dag i tre olika mål lämnat närmare anvisningar om den prövning som domstolarna ska göra i sådana fall.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för krigsförbrytelse

2019-02-19

 Örebro tingsrätt har idag dömt en man för bl.a. krigsförbrytelse till fängelse 1 år 3 månader

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skjutning i Östberga i augusti 2017

2019-02-19

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett uppmärksammat mål gällande en skjutning i Östberga sommaren 2017. En man stod åtalad för mord och försök till mord, alternativt medhjälp till dessa gärningar. Hovrätten har nu kommit fram till att mannen ska frikännas helt.

Share Öppna i ny flik

Hävda häktningar för mord

2019-02-18

 Åklagaren har hävt häktningarna beträffande de fyra personer som tidigare häktats som skäligen misstänkta för mord den 8 februari 2019 på Klövervägen i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-02-18

 Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i målet om mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-02-18

 Av huvudförhandlingen återstår två dagar. Måndagen den 18 februari 2019 kommer ett sista vittnesförhör att hållas och den tilltalades personliga förhållanden gås igenom. Pläderingarna i målet kommer att äga rum fredagen den 22 februari 2019 kl. 9.00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2019-02-18

 Ansökan om resning Migrationsöverdomstolens beslut 2019-01-22 i mål nr UM 21454-18.