Böter för brott mot luftfartslagen

2019-02-18

Den tilltalade kvinnan befann sig den 23 juli 2018 ombord på en flight från Landvetter till Istanbul i syfte att stoppa en utvisning av en man till Afghanistan. För att förhindra flygplanet att lyfta stod hon upp i mittgången. Trots uppmaningar från flygplanets besättning att sätta sig på sin plats gjorde hon inte det, utan krävde att kaptenen skulle besluta att mannen som skulle utvisas skulle gå av flygplanet. Under tiden filmade kvinnan förloppet och lade ut filmen på sociala medier.

Att som passagerare inte rätta sig efter vad befälhavaren på ett flygplan bestämmer om ordningen ombord är straffbelagt. Tingsrätten anser att det är bevisat att befälhavaren bestämt att passagerarna vid tiden för avgång skulle sitta på sina platser, och att kvinnan förstått att så var fallet. När hon då ändå inte följt tillsägelserna att sätta sig anser tingsrätten att hon gjort sig skyldig til brott mot bestämmelsen. Brottet är inte allvarligare än att böter är en tillräcklig påföljd.

Senast ändrad: 2019-02-18