Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för krigsförbrytelse

2019-02-19

 Örebro tingsrätt har idag dömt en man för bl.a. krigsförbrytelse till fängelse 1 år 3 månader

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skjutning i Östberga i augusti 2017

2019-02-19

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett uppmärksammat mål gällande en skjutning i Östberga sommaren 2017. En man stod åtalad för mord och försök till mord, alternativt medhjälp till dessa gärningar. Hovrätten har nu kommit fram till att mannen ska frikännas helt.

Share Öppna i ny flik

Hävda häktningar för mord

2019-02-18

 Åklagaren har hävt häktningarna beträffande de fyra personer som tidigare häktats som skäligen misstänkta för mord den 8 februari 2019 på Klövervägen i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-02-18

 Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i målet om mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-02-18

 Av huvudförhandlingen återstår två dagar. Måndagen den 18 februari 2019 kommer ett sista vittnesförhör att hållas och den tilltalades personliga förhållanden gås igenom. Pläderingarna i målet kommer att äga rum fredagen den 22 februari 2019 kl. 9.00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2019-02-18

 Ansökan om resning Migrationsöverdomstolens beslut 2019-01-22 i mål nr UM 21454-18.

Share Öppna i ny flik

Böter för brott mot luftfartslagen

2019-02-18

 En person som, i syfte att stoppa en utvisning till Afghanistan, inte följt vad kaptenen på flygplanet bestämt om ordningen ombord döms för brott mot luftfartslagen till dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätts verksamhetsberättelse 2018

2019-02-15

 Tingsrätten har nu beslutat verksamhetsberättelsen för 2018 av vilken bland annat framgår att tingsrätten nått målet när det gäller omloppstider för tvistemål, att fler mål avgjorts 2018 än 2017 och att omloppstiderna för familjemål har minskat. När det gäller omloppstider för brottmål har tingsrätten nästan nått målet, och bedömningen är att målet kommer att nås under den inledande delen av 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. meddelas kl. 11.00 den 8 mars 2019

2019-02-15

 Solna tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. där sex personer står åtalade.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt

2019-02-15

 Förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt.