Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2018-04-12

 Fråga om det kan anses oskäligt att pröva en försäkrads arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (Mål nr 7175-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 536-17).

Share Öppna i ny flik

Sondmatning

2018-04-11

 Avgörande i målet meddelas fredagen den 13 april 2018

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2018-04-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om s.k. osanna fakturor (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III) för att pröva om det föreligger särskilda skäl enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att besluta till det bättre för enskild (reformatio in melius). (Mål nr 6760--6763-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5009--5012-16).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal för skyddande av brottsling

2018-04-11

 Göteborgs tingsrätt har i dag frikänt en kvinna som åtalats för skyddande av brottsling genom att hon lämnat falska uppgifter till polisen. Tingsrätten kommer fram till att kvinnans agerande inte är straffbart enligt bestämmelsen i 17 kap. 11 § brottsbalken om skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om stöd och service till funktionshindrade

2018-04-10

 Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen om billighetshänsyn

2018-04-10

 I veckans blogginlägg skriver rådmannen Lars Wallinder om vad billighetshänsyn är och på vilket vis denna hänsyn kan påverka domstolarnas bedömning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om misstänkt mord i Tovrida

2018-04-10

 Tingsrätten har idag hävt häktningsbesluten för de båda männen som suttit häktade sedan 2017-11-17 respektive 2017-11-15. Dom i målet kommer att meddelas den 24 april 2018 kl. 14,00.

Share Öppna i ny flik

Afghansk man över 18 år bedöms inte ha skyddsskäl

2018-04-10

 Migrationsöverdomstolen har bedömt att en vuxen man från Afghanistan inte är i behov av skydd i Sverige och därför inte ska få uppehållstillstånd. Under liknande förhållanden har Migrationsöverdomstolen tidigare bedömt att barn har rätt till uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

”Maffians bankir” stämde åklagare - Åklagarna frias av domstolen

2018-04-09

 I juli 2017 meddelade tingsrätten deldom i ett åtal som bl.a. rörde grova penningtvättsbrott. Tingsrätten frikände de tilltalade från de åtalen, men hovrätten har sedan undanröjt tingsrättens deldom och återförvisat målet till tingsrätten för ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal för försök till grov våldtäkt mot barn

2018-04-06

 I januari 2018 väckte åklagare åtal mot en man för försök till grov våldtäkt mot barn. Enligt åtalet var brottet begånget mot en åttaårig flicka på och intill Oskarstorget i Örebro den 26 juli 2017. Tingsrätten har idag meddelat dom i målet.