Tingsrätten ogillar åtal för skyddande av brottsling

2018-04-11

I samband med att hovrättens dom avseende dödsskjutningarna i mars 2015 på Vår Krog & Bar i Göteborg överklagades till Högsta domstolen, lämnade en kvinna nya uppgifter till polisen som innebar ett påstående om att en av de dömda gärningsmännen inte befann sig på platsen vid tiden för skjutningarna. Kvinnan åtalades för skyddande av brottsling för de uppgifter hon hade lämnat till polisen. Tingsrätten kommer i domen fram till att kvinnans uppgifter till polisen inte kan stämma, men anser att hennes agerande inte faller under straffbestämmelsen i 17 kap. 11 § brottsbalken om skyddande av brottsling. Uppgifterna till polisen har nämligen inte inneburit att den redan dömde gärningsmannen har dolts, eller fått hjälp att undkomma eller att bevisning har undanröjts och kan inte heller anses vara en sådan jämförbar åtgärd som avses i 17 kap. 11 § brottsbalken. Kvinnan frikänns därför från åtalet för skyddande av brottsling.

Senast ändrad: 2018-04-11