Afghansk man över 18 år bedöms inte ha skyddsskäl

2018-04-10

Den afghanske mannen är född och uppvuxen i Iran. Han saknar föräldrar, släkt och annat nätverk i Afghanistan liksom lokalkunskap. Hans ålder är oklar men parterna är ense om att han nu är över 18 år. Migrationsöverdomstolen skriver att det i exceptionella fall kan finnas anledning att jämställa en person som är 18 år eller något äldre med ett barn. Några sådana skäl finns inte för mannen. Migrationsöverdomstolen finner att mannen inte är i behov av skydd i Sverige. Domen innebär att han utvisas till Afghanistan.

För cirka ett år sedan avgjorde Migrationsöverdomstolen ett mål som gällde ett asylsökande afghanskt barn med liknande omständigheter. I det målet fick barnet uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Bifogade filer: Referat i mål nr UM 14311-17 Senast ändrad: 2018-04-10