OFFENTLIGA HANDLINGAR ONLINE

Sveriges största databas med rättslig information om personer och företag

Vad är Lexbase?

Lexbase är en webbtjänst som erbjuder offentlig information från svenska domstolar och andra myndigheter. Här hittar du t.ex. domar i brottmål och tvistemål rörande personer och företag. Databasen uppdateras med nya domar och beslut varje dag. Din sökning är anonym och kan inte spåras av utomstående.

Vad är Lexbase läkarupplysning?

Lexbase läkarupplysning innehåller alla legitimerade läkare och tandläkare i Sverige. I databasen finns även beslut från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd respektive Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du kan söka t.ex. information om en läkare fått en disciplinpåföljd föranledd av yrkesutövningen.

Antal sökningar

Databasen senast uppdaterad: 2016-05-28