Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Höör

2021-04-02

 Åklagaren har gett in en häktningsframställan mot en man i 25-årsåldern. Enligt häktningsframställan är mannen misstänkt för mord i Höör den 29–31 mars 2021 . Lunds tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling i målet den 2 april 2021 kl. 14.00 i tingsrättens lokaler.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-04-01

 Kvotflykting undantagen från försörjningskravet när det på grund av särskilda omständigheter är objektivt sett ursäktligt att ansökan om familjeåterförening lämnas in efter att tremånadersfristen har löpt ut.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har prövat omfattningen av utvidgat förverkande

2021-04-01

 

Ett utvidgat förverkande kan ske av egendom eller dess värde hos personer som döms för vissa slag av brott om egendomen anses utgöra utbyte av brottslig verksamhet, utan att det behöver klargöras vilken. Avsikten är att exempelvis dyra kapitalvaror, lyxartiklar och stora penningsummor som påträffas under omständigheter som talar för att de inte har kunnat anskaffas på laglig väg ska kunna förverkas utan att det behöver bevisas att de härrör från ett visst brott. Ett lägre beviskrav än...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i målet rörande försök till mord på en man från Tjetjenien i Gävle i februari 2020

2021-04-01

 Hovrätten för Nedre Norrland har idag fastställt Gävle tingsrätts dom avseende skuldfrågan mot den man som vid tingsrätten dömdes för försök till mord men ändrat domen mot den åtalade kvinnan som nu döms för medhjälp till grov misshandel. När det gäller påföljderna har hovrätten skärpt straffet för mannen till 12 års fängelse och för kvinnan bestämt straffet till fängelse i 1 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

12 års fängelse för grova sexualbrott mot barn

2021-04-01

 Tingsrätten dömer en man i 45-årsåldern för ett stort antal grova sexualbrott mot barn. Straffet bestäms till fängelse 12 år.

Share Öppna i ny flik

Ett fall av Covid i Gamlestaden-målet

2021-03-31

 Under eftermiddagen har tingsrätten fått besked om att en tilltalad i målet testat positivt för Covid 19.

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt avslår begäran om att avvisa Encrobevisning

2021-03-31

 Tingsrätten har idag beslutat att avslå begäran om att avvisa åklagarens bevisning i det s.k. Encro-målet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-03-31

 Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Skatterättsnämndens förhandsbesked och visar målet åter till nämnden för ny handläggning.

Share Öppna i ny flik

Raplåt var med hänsyn till yttrandefriheten inte hot mot tjänsteman

2021-03-31

 Målet i Högsta domstolen gällde främst hur yttrandefrihetsrättsliga aspekter ska beaktas vid bedömningen av ett åtal för hot mot tjänsteman. Utgångspunkten för Högsta domstolens prövning var att låten hade tillkommit och publicerats som hämnd för en polisinsats och för polisens uttalanden i anslutning till denna om att den typen av spelningar inte borde bokas av arrangörerna. Högsta domstolen gör flera principiella uttalanden om hur man ska se på fall av detta slag.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om partsställningen i ett arrendeavtal efter villkorad överlåtelse av den fastighet där arrendet är beläget

2021-03-31

 Högsta domstolens avgörande innebär att säljaren av en fastighet med ett existerande arrende har kvar sina partsbefogenheter i arrendeavtalet fram till dess att köparen har tillträtt fastigheten.