Huvudförhandling i mål om mord på Årstabron avslutad

2021-12-30

I målet är tre personer åtalade för inblandning i mordet. Tingsrätten har beslutat att de åtalade ska vara häktade till dess domen meddelas eller annat beslutas.

Tingsrätten planerar att meddela dom i målet den 19 januari 2022 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kort sammanfattning av domen.

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Christian Martin på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).