Rättegången om den händelse där två barn blev skottskadade inleds den 11 januari 2022

2021-12-30

Huvudförhandlingen i målet påbörjas den 11 januari 2022 och planeras pågå i totalt sex förhandlingsdagar, nämligen 11, 19, 20, 24, 25 och 28 januari.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssal 1 på Bergsgatan 50 på Kungsholmen. Under de två första inledande huvudförhandlingsdagarna kommer åklagaren att hålla sin sakframställan och förhör med de fyra tilltalade kommer att genomföras. Dag tre och fyra kommer att ägnas åt vittnesförhör. Under dag fem och sex kommer huvudförhandlingen att slutföras. Huvudförhandlingen kommer att börja kl. 09.00 varje dag.

Platser till media och allmänhet

Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för skrivande journalister som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. 15 platser finns reserverade för media i salen. Föranmälan med angivande av namn och tidning/radio/TV ska ske till tingsrätten senast på måndag den 10 januari 2022, kl. 10.00. Anmälan kan ske här: