Förhandling flyttas fram

2022-01-05

Åklagaren har väckt åtal mot fem personer, bl.a. en tidigare VD och en vice VD vid det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Sammanlagt rör det sig om sju åtalspunkter som ska behandlas under 15 förhandlingsdagar. Huvudförhandlingen var planerad att påbörjas den 18 januari 2022. Tingsrätten har, p.g.a. den rådande pandemin, beslutat att ställa in huvudförhandlingen. Ny förhandlingsstart planeras istället till den 26 april 2022.

Tingsrätten återkommer med ett pressmeddelande i samband med att huvudförhandlingen påbörjas.