Dom efter storbråk i Lund

2021-12-30

Lunds tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål med anknytning till det som kallats ett storbråk i Lund mellan medlemmar i två släkter. Polisutredning pågår kring fler händelser i anslutning till storbråket och därför kan flera åtal komma.

Tre personer har varit åtalade i det aktuella målet. Tingsrätten dömer en 24-årig man för grovt vapenbrott till fängelse i två och ett halvt år men frikänner den 21-årige man som åtalats för försök till mord, liksom hans bror som åtalats för skyddande av brottsling. Den dömde mannen ska stanna kvar i häkte.

Mannen som döms för grovt vapenbrott har haft med sig en skarpladdad pistol när han tillsammans med en grupp andra personer kommit till en restaurang på Bangatan i Lund och där tumult uppstått.

Tingsrätten anser att det är bevisat att 21-åringen i tumultet utdelat ett knivstick som träffat en av de män som kommit till restaurangen i magen. 21-åringen frikänns emellertid eftersom han anses ha handlat i nödvärn och hans agerande i den situation som uppstått inte varit uppenbart oförsvarligt.

Tingsrätten framhåller bland annat att angriparna varit numerärt överlägsna och beväpnade och att de påbörjat en allvarlig misshandel av 21-åringens farbror. Risken för allvarligt våld riktat mot 21-åringen och hans bror har därför varit överhängande.

Eftersom 21-åringen frikänns kan hans bror inte dömas för skyddande av brottsling.