Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tidpunkten för när en skatteinbetalning via en bank i samband med en konkurs ska anses ha skett slås fast i två avgöranden

2017-12-28

 I de två fallen hade bolagens ställföreträdare lämnat uppdrag åt sina banker att utföra betalningar till Skatteverket. Betalningsuppdragen sattes igång före konkursen men de genomfördes efter konkursbesluten. Betalningarna ansågs ha gjorts efter konkursen.

Share Öppna i ny flik

Värnpliktig inte utesluten från att anses som flykting

2017-12-28

 Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten. Han har därför inte ansetts utesluten från att anses som flykting.

Share Öppna i ny flik

En 45-årig man döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i tre månader och skyddstillsyn

2017-12-27

 Idag, den 27 december 2017 kl. 14.00, meddelar tingsrätten dom i B 2331-17. En 45-årig man döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i tre månader och skyddstillsyn. Den 45-åriga mannen döms för att han innehavt och spritt pornografiska bilder och filmer på barn till andra. Brottet rubriceras som grovt brott eftersom det avsett ett stort antal bilder och filmer, där vissa är att bedöma s...

Share Öppna i ny flik

Migrationsverket ska pröva en utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

2017-12-22

 En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om utlänningen inte uppfyller en eller flera av de i 16 e § tillfälliga lagen uppställda förutsättningarna. Migrationsverket är därför skyldigt att ta upp en sådan ansökan till prövning i sak och inte avvisa den.

Share Öppna i ny flik

Nu åtalas fyra män för bilsläpningar i Malmö

2017-12-22

 Kammaråklagare Fredrik Jönsson har i dag väckt åtal vid Malmö tingsrätt mot Bilel Schäfer, Alain Markenbjörk, Tim Zoffi samt Azur Pasic som är misstänkta för grov misshandel, försök till grov misshandel och ofredande. Händelserna ägde rum i Lund och Malmö den 7-9 augusti i somras då flera personer utsattes för så kallade bilsläpningar.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2017-12-21

 Regeringen har den 21 december

Share Öppna i ny flik

Billy Fagerström fälls för mord på Tova Moberg

2017-12-21

 Rätten fäller Billy Fagerström för mordet på Tova Mobergs från Njutånger. 19-åriga Tova Moberg hittades död nedsänkt i en sjö. Enligt åklagaren slogs hon ihjäl med en hammare av Billy Fagerström innan hon placerades och tejpades i skottkärran med silvertejp och ståltråd.

Share Öppna i ny flik

Rev byggnader för att uppföra Stockholmsarenan (Tele2 Arena) - får göra avdrag för värdeminskning och utrangering

2017-12-21

 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ingår i en bolagskoncern som ägs av Stockholms Stad. Bolaget har haft i uppdrag att utveckla Globenområdet vilket bl.a. inneburit uppförande av nuvarande Tele2 Arena. Domen innebär att bolaget får göra avdrag för värdeminskning och utrangering för byggnader som gett plats åt arenan.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt ogillar stort skadeståndskrav mot Telia

2017-12-21

 Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och ogillat Tele2 Sverige Aktiebolag:s skadeståndstalan mot Telia Company AB på grund av överträdel-ser av konkurrensreglerna om missbruk av dominerande ställning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2017-12-21

 Frågan i målen var om flera avtal som har direktupphandlats ska anses vara av samma slag och därför värdena av dem ska räknas samman vid bedömningen av om beloppsgränsen för när direktupphandling är tillåten har överskridits.