Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Talan om trafikskadeersättning mot eget försäkringsbolag kan prövas vid domstol på den ort där skadan uppkom

2019-07-09

 Frågan om domstol är behörig att pröva ett mål i anledning av en skadegörande handling med stöd av det s.k. skadeståndsforum i 10 kap. 8 § rättegångsbalken, när talan riktar sig mot en försäkringsgivare som man står i ett avtalsförhållande till, har varit föremål för skilda uppfattningar. Högsta domstolen har nu, sedan prejudikatfrågan hänskjutits dit av hovrätten, förklarat att behörigheten fö...

Share Öppna i ny flik

Utlämning till Kina vägras

2019-07-09

 Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Kina för lagföring. En utlämning skulle också stå i strid med Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Den man som 2008 dödade en 29-årig kvinna i trakterna kring Gällivare får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2019-07-09

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå mannens ansökan om att få livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff. Den i dag 61-årige mannen dömdes av hovrätten för Övre Norrland den 18 juni 2009 till livstids fängelse för mord på en 29-årig kvinna. Av domen framkommer att kvinnan och den dömde stötte samman på en rastplats i Gällivare, att mannen tog med sig kvinnan från...

Share Öppna i ny flik

En person häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-05

 Tingsrätten har i dag häktat en person som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Flera personer döms till långa fängelsestraff för omfattande och organiserad narkotikabrottslighet

2019-07-05

 Tingsrätten har idag dömt fyra män för synnerligen grovt narkotikabrott, två män och två kvinnor för grovt narkotikabrott och en man för medhjälp till grovt narkotikabrott. I samma dom har tingsrätten dömt en man för narkotikabrott av normalgraden och en kvinna för ringa narkotikabrott. Dessutom har tingsrätten frikänt en kvinna från grovt penningtvättsbrott och medhjälp till grovt narkotikabro...

Share Öppna i ny flik

En person, som i media benämns som "artist", häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-05

 Tingsrätten har i dag häktat en person som i media benämns som "artist", som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

En person häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-05

 Tingsrätten har i dag häktat en person som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel i Stockholms den 30 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Kränkningsersättning utgår inte vid bedrägeribrott

2019-07-05

 En person hade dömts för bl.a. grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att ha förmått eller försökt förmå målsägandena, som var i åldrarna 78 91 år, att betala för takreparationer trots att personen aldrig haft för avsikt att utföra några reparationer. Högsta domstolen har funnit att det saknas förutsättningar att bifalla målsägandenas begäran om kränkningsersättning med anledning...

Share Öppna i ny flik

18 års fängelse för mord i Segeltorp

2019-07-04

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet om mord i Segeltorp. Den åtalade mannen döms för bl.a. mord och mordförsök till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner man för mord på kvinna som hittats i badkar.

2019-07-04

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat mord. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner mannen från åtalet för mord, men dömer honom för annan brottslighet bland annat grov kvinnofridskränkning och grovt vapenbrott till fängelse i 3 år och 6 månader.