Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med mycket stort antal inblandade

2019-11-13

Idag den 13 november 2019 har åtal i målet inkommit till tingsrätten. Åtalet omfattar totalt 93 åtalspunkter.

Huvudförhandlingen kommer att inledas den 9 december 2019 i enlighet med tingsrättens tidigare planering. Tingsrätten kommer att löpande lägga ut mer information om målet på denna sida.

Stämningsansökan beställs via tingsrätten genom att mejla till blekinge.tingsratt@dom.se

Förundersökningen tillhandahålls av polisen i Karlskrona och finns att hämtas på CD-skiva i receptionen i polishuset på Järnvägstorget 5.

Kan man inte hämta förundersökningen på CD-skiva i Karlskrona så får man beställa den genom att skriva till registrator.syd@polisen.se

Här kommer vi lägga ut information löpandeOm tingsrätten