Oenig kammarrätt återkallar taxiförarlegitimation efter misshandel mot minderårig

2019-11-12

En taxiförarlegitimation ska enligt taxitrafiklagen (2012:211) återkallas om innehavaren genom brottslig gärning, eller andra missförhållanden, visat sig olämplig som taxiförare. Om missförhållandena inte är så allvarliga får istället varning meddelas. Frågan i målet var om taxiföraren, som i övrigt haft ett långt och klanderfritt innehav, skulle anses olämplig på grund av det aktuella brottet och om återkallelse därför skulle ske.

– Misshandeln skedde i tjänsten och var riktad mot en minderårig passagerare. Brottet rubbar förtroendet för taxiföraren på ett sådant sätt att en varning inte kan anses vara tillräckligt ingripande, säger adjungerade ledamoten Elin Åkerberg.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.