En man döms för yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp

2019-11-12

Huvudförhandling hölls den 29 oktober 2019 under medverkan av jury. Efter förhandlingen framställde rätten frågan om de aktuella yttrandena i artiklarna och publicering av en film i den ena artikeln utgjorde yttrandefrihetsbrotten hets mot folkgrupp respektive olaga våldsskildring eller inte. Efter överläggning besvarade juryn två av rättens frågor med ”ja” och en med ”nej”. Eftersom juryn svarade ”nej” på en fråga frikänns mannen från ett fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.Rätten, som bestod av tre juristdomare, överlade därefter angående de två frågor som juryn besvarade med ”ja”. Rätten gjorde bedömningen att publiceringen av gärningsmannens egeninspelade livesändning av terrordådet i Christchurch i Nya Zeeland den 15 mars 2019 utgör yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Detta eftersom filmen överskrider gränsen för vad som kan anses vara motiverat som ett led i nyhetsförmedling.Rätten kom även fram till att yttrandena i en annan artikel som publicerats på hemsidan är sådana att de uttrycker missaktning mot homosexuella på ett sådant sätt som avses i paragrafen om hets mot folkgrupp eftersom yttrandena inte utgör ett led i en saklig eller vederhäftig diskussion. Tingsrätten konstaterade även att en fällande dom är en inskränkning i yttrandefriheten som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.Mannen är sedan tidigare dömd för hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp till villkorlig dom. De nu aktuella brotten är begångna under prövotid. Tingsrätten har därför kommit fram till att det inte finns något annat alternativ än att döma mannen till fängelse. Fängelsestraffets längd har bestämts till fyra månader.