Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ersättning för kränkning vid förtal

2022-10-07

 Ersättningen för kränkning vid förtal ska som utgångspunkt inte påverkas av att den skadelidande kan ha fått ersättning av andra personer som har spridit samma förtalsgrundande uppgifter.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-10-06

 Regeringen har utnämnt nya domare.

Share Öppna i ny flik

Omarronderingen västra Leksand avgjord i mark- och miljödomstolen

2022-10-06

 Ett mål av betydelse för skog och åkrar väster om Leksand har avgjorts idag. Mark- och miljödomstolen har avslagit alla överklaganden. Om domen vinner laga kraft kan de nästan 1 300 markägarna efter över nio års lantmäteriförrättning börja bruka sina nya, större och mer sammanhängande skiften.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg

2022-10-06

 Fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning (Mål nr 7394-7397-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7995-7997-20 och 7508-21).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare information om huvudförhandlingen i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2022-10-06

 Tingsrätten har beslutat att tills vidare skjuta upp resten av förhandlingsdagarna i målet som bland annat gäller försök till mord och förberedelse till mord.

Share Öppna i ny flik

Otillbörlig marknadsföring av elavtal förbjuds

2022-10-06

 Patent- och marknadsdomstolen slår fast att Stockholms Elbolag AB har använt sig av otillbörlig marknadsföring via telefonförsäljning och på så vis förmått konsumenter att ingå elavtal. Domstolen förbjuder därför bolaget att fortsätta med vissa försäljningsmetoder.

Share Öppna i ny flik

Ingen eftergift av konkurrensskadeavgift

2022-10-06

 

Konkurrensverket hade i målet yrkat att ett bolag skulle förpliktas att betala konkurrensskadeavgift på grund av påstått konkurrensbegränsande samarbete med en konkurrent i en upp­handling. Bolaget vidgick att det hade överträtt konkurrensreglerna, men menade att konkurrensskadeavgiften skulle efterges helt. Detta i korthet eftersom bolaget i ett tidigt skede av utredningen hade lämnat de uppgifter som Konkurrensverket behövde för att klarlägga överträdelsen.

 

Patent- och marknadsöverdomst...

Share Öppna i ny flik

Hudiksvalls/Hälsinglands tingsrätt flyttar till nya lokaler

2022-10-05

 Den 30 januari 2023 flyttar Hälsinglands tingsrätt (nuvarande Hudiksvalls tingsrätt) till nya moderna lokaler på Drottninggatan 17 vid Lillfjärden i Hudiksvall.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sabotage efter klimataktion

2022-10-05

 Dom i målet där 12 personer är åtalade för sabotage i samband med en klimataktion kommer att meddelas måndagen den 24 oktober 2022 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan om vindkraft i havet inom Gävle kommun

2022-10-05

 Mark- och miljödomstolen i Östersund har idag avvisat Utposten 2:s ansökan om tillstånd för vindkraft till havs inom Gävle kommun. Detta eftersom sökanden inte uppfyllt miljöbalkens krav på samråd med enskild som kan bli särskilt berörd av verksamheten och då det bedömts att denna brist inte kunnat läkas under domstolsprövningen.