Hovrätten dömer man för mord och mordförsök i Helsingborg

2023-03-20

Vid en händelse vid Nytorgsbacken i Helsingborg den 17 mars 2022 blev två personer knivstuckna av en 26-årig man. En av de knivstuckna personerna blev huggen i hjärtat och avled till följd av sina skador. Den andre, som tillfogades en livshotande bukskada, överlevde. Tingsrätten ansåg att 26-åringens uppgifter om att han före knivsticken blev angripen av de båda männen och därmed handlat i nödvärn inte motbevisats av åklagaren. Man konstaterade dock att hans handlande, att sticka männen med kniv, varit uppenbart oförsvarligt och dömde honom för två fall av grov misshandel. Påföljden för dessa två brott, och viss annan brottslighet, bestämdes till sex års fängelse.

Hovrätten har, till skillnad från tingsrätten, gjort en annan bedömning av 26-åringens påstående om att han före knivsticken blev angripen av de båda målsägandena. Detta påstående anser hovrätten att åklagaren har motbevisat. Därmed är det klarlagt att 26-åringen inte har befunnit sig i en nödvärnssituation. Hovrätten har också kommit fram till att 26-åringen hade uppsåt att döda de båda knivstuckna personerna.

I hovrätten döms 26-åringen därför för mord och försök till mord och påföljden bestäms till livstids fängelse. Den 26-årige mannen ska även betala skadestånd till den avlidnes anhöriga.

Tingsrättens pressmeddelande (B 1890-22)Nyheter